Dobrodošli na web stranice galvanizacije CHROM
NOVO! – vršimo uslugu kositrenja

Kositrenje je prevlačenje metalnih predmeta kositrom radi zaštite od korozije. Kositrenje se provodi elektroplatiranjem ili uronjavanjem lima u rastaljeni kositar.

Dobrodošli na nove stranice galvanizacije Chrom d.o.o.

Dobrodošli na nove stranice galvanizacije Chrom d.o.o.!

Galvanizacija je elektrolitički postupak nanošenja metalne prevlake na izabrani predmet. Predmet se uroni u otopinu koja sadrži sol metala koji se nanosi i spoji na negativni pol izvora električne energije. Pozitivni metalni ioni putuju prema katodi (predmetu) na kojoj se reduciraju do elementarnog stanja stvarajući na predmetu tanki metalni film.